SÜNNET AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Genel veya lokal anestezi kullanılır. Penis ucunu çepeçevre saran sünnet derisi cerrahi olarak çıkarılacak ve kalan deri penis ucuna çepeçevre dikilecektir.

Şekil 1 : Çeşitli cerrahi sünnet yöntemlerinden dorsal-ventral slit ve diatermik knife yöntemi.

BİR AMELİYATIN GENEL RİSKLERİ (genel anestezi için)

  • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
  • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ventrombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
  • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.

BU AMELİYATIN RİSKLERİ

  • Penis, estetik olarak memnun edici görüntüde olmayabilir
  • İşlem sırasında penis uç kısmı yaralanabilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir.
  • Ameliyat sonrası işlemin uygulandığı bölgede kanama olabilir. Bu durumda ek tedavi uygulanabilir.
  • Fazla sünnet derisi kalırsa işlemi tekrarlama ihtiyacı olabilir.
  • Oluşan skar dokusu, idrarın penis ucundan akışını engelleyebilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir.
  • Enfeksiyon çocuklarda kana karışabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi uygulanabilir.
Sünnet hakkında bilmeniz gerekenler :
Sünnet derisi altında enfeksiyon vardır. Sünnet derisi tam açılamamakta ve beyaz renkli akıntı olmaktadır.
Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir ? :
Sünnet derisi enfeksiyonu ilerleyebilir. Deri altı apse oluşabilir. Sık enfeksiyona bağlı nadir de olsa penis kanseri gelişebilir. İleri cerrahi ve medikal tedaviler gerekebilir.

Nasıl bir tedavi/girişim uygulanacak (Alternatif tedaviler hakkında bilgi içermelidir) :

Genel veya lokal anestezi  kullanılır. Penis ucunu çepeçevre saran sünnet derisi cerrahi olarak çıkarılacak ve kalan deri penis ucuna çepeçevre dikilecektir.
WeCreativez WhatsApp Support
Sormak istediğiniz her konuda bize danışabilirsiniz...Asistan Yavuz Savaş
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ? Asistan Yavuz Savaş
Call Now Button