LASER PROSTATEKTOMİ BİLGİLENDİRME FORMU

HASTALIĞINIZ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER:

      Prostat bezindeki iyi veya kötü huylu büyüme işeme güçlüğüne neden olmaktadır. Bu yüzden gece ve gündüz sık idrara çıkma, idrar tazyikinde azalma, çatallı işeme, mesaneyi tam boşaltamama hissi, idrar yaparken yanma gibi şikayetler   olabilmektedir.
       Bu durum sık idrar yolu enfeksiyonlarına, mesanedeki idrarı boşaltamamaya bağlı taşma şeklinde idrar kaçırmalara, idrar yapamamaya, mesanede taş oluşumuna, idrarda kanamaya ve böbreklerinizde şişme ve böbrek fonksiyonlarında kayba yol açabilir. Bu işlem iyi veya kötü huylu prostat büyümesine bağlı işeme zorluğu olan hastalara uygulanır Genel ya da spinal anestezi kullanılır.

GİRİŞİMİN YAPILMAMASI DURUMUNDA NELER OLABİLİR?

    Girişimin yapılmaması; mevcut işeme şikayetlerinin şiddetlenmesi, sık idrar yolu enfeksiyonları, mesanedeki idrarı boşaltamamaya bağlı taşma şeklinde idrar kaçırma, idrar yapama, mesanede taş oluşumu, idrarda kanama ve böbreklerinizde şişme ve böbrek fonksiyonlarında kayba yol açabilir.

NASIL BİR TEDAVİ/GİRİŞİM UYGULANACAK ?

         Genel veya spinal anestezi uygulanacaktır. Sistoskop adında kalem kalınlığında metal bir teleskop penis içerisindeki idrar yolundan ilerletilir. Sistoskop içerisinde fiberoptik ışık kablosu vardır ve su akışına izin veren, lazer kablosunun geçebileceği bir çalışma kanalı yer alır.
     Prostat bezinin idrar kanalını tıkayan büyümüş kısmı videoendoskopik görüş altında lazer ışını kullanılarak yüksek ısı ile buharlaştırılır ve idrar kanalı açılır. Prostat bezi tümüyle alınmaz.

Şekil 1: Prostatın lazerle ameliyat öncesi, hemen sonrası ve 3. ay görünümü

 Lazer uygulaması sonrasında kateter ya da sonda adı verilen bir tüp idrar yolundan mesaneye yerleştirilir. Bu tüpten gönderilen serum ile tortu, doku kalıntıları ve kan pıhtıları yıkanarak mesaneden uzaklaştırılır

ALTERNATİF TEDAVİLER

Dokuları kesmede elektrik akımı (TURP), yüksek yogunlukta odaklanmış ultrason dalgaları (HIFU), dondurma (cryotherapy), iğne yolu ile prostatı küçültme (TUNA) gibi pek çok yöntem prostatı küçültmek için kullanılabilir
Diğer bir alternatif açık prostatektomi ameliyatıdır. Göbek altından bir kesiyle yapılmaktadır.
Mesaneye girilerek prostatın çıkarılması işlemi gerçekleştirilir. Bu yöntemin iyileşme süresi kapalı ameliyata oranla daha uzun sürmektedir. Genellikle 100 gr’ın üzerindeki prostatlar için tercih edilir.
Erken vakalarda ilaç tedavileri (alfa blokörler, 5-alfa redüktaz inhibitörleri) denenebilir.
Yan etkiler: İdrardan kan ve pıhtı gelmesi, idrar sondasının tıkanması, meninin gelmemesi, İdrar yapamama, idrar kaçırma, mesanenin delinmesi, erektil disfonksiyondur. (cinsel sertleşmenin azalması veya olmaması)
GİRİŞİMİN RİSKLERİ/ ORTAYA ÇIKABİLECEK YAN ETKİLER:
Lokal Anestezi Riskleri:
       Uygulanan maddelere bağlı alerjik reaksiyonlar görülebilir ve bu durum hayati tehlike oluşturabilir. Ancak gelişme ihtimali çok düşüktür.
Ameliyatların Genel Riskleri:
       Aşağıda anlatılanlar operasyonlardaki genel riskler olup bu ameliyatta gerçekleşme olasılığı düşüktür :
 1. Artmış akciğer enfeksiyonu riski. Akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 2. Ağrı ve şişmeyle birlikte bacak damarlarında pıhtı oluşabilir (derin ven trombozu veya DVT). Çok nadir olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.
 3. Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç gelişebilir.
 4. İşlemden kaynaklanabilen ölüm olabilir.
 5. Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma meydana gelebilir.
 6. Hastane enfeksiyonları: zatüre (pnömoni), beyin zarı iltihabı (menenjit), idrar yolu enfeksiyonları, kana mikrop karışmasına bağlı yaygın vücut enfeksiyonu (sepsis) oluşabilir.
 7. Hastada ameliyat sonrasında operasyon nedeniyle anksiyete (gerginlik) ve ruhsal travma oluşabilir.
 8. Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp- akciğer komplikasyonu ve tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.
Laser-Prostatektomi Riskleri, Komplikasyonları:
       Aşağıda anlatılanlar bu operasyonlarda görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır.
 1. Kan transfüzyonuna neden olabilecek kanama oluşabilir.
 2. Operasyon sırasında rektuma, üretere veya mesane duvarına hasar verilebilir ve hasar onarımı için cerrahi tedaviye ihtiyaç olabilir. Bu bir kesiye ve daha uzun süre hastanede kalmaya neden olabilir. Eğer barsak yaralanması cerrahi gerektirirse geçici ya da kalıcı kolostomi açılabilir.
 3. Prostatın alındığı yerden 3 haftaya kadar kanama olabilir. Bu idrarda kanamaya ve idrar akımında engellenmeye neden olabilir ve ek açık ya da kapalı girişimlere ihtiyaç duyulabilir.
 4. İdrar akımını sağlayacak mesane kasında zayıflık oluşabilir. Mesane kasının toparlanması açısından 2-3 günlük bir katater mesaneye takılabilir ve sonrasında çekilir. Zayıflık nörolojik bir bozukluğa bağlıysa ameliyat sonrası hastanın idrar yapamama şikayeti devam edebilir.
 5. Enflamasyon nedeniyle testislerde ağrı ve ödem oluşabilir. Tedavisi genellikle istirahat ve antibiyotiklerdir.
 6. Operasyon alanında yada idrar yollarında enfeksiyon oluşabilir. Tedavisi antibiyotiklerdir.
 7. Üretra ve mesane arasında strüktür (daralmaya neden olan skar) oluşabilir. Bu bir başka operasyon ile onarılabilir.
 8. Ejekülat üretradan gelmesi gerekirken mesaneye geri kaçabilir ve idrarla birlikte atılabilir veya hiç ejekülat gelmeyebilir. Bu infertiliteye neden olacaktır ve seksüel aktiviteyi etkileyebilir.
 9. Cerrahi sonrası üriner inkontinans (idrar kaçırma) nadir olarak meydana gelebilir ve bu durumun kontrolü için ek ilaç yada cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulabilir.
 10. Cerrahi sonrası sinir yaralanmasına bağlı olarak nadir olarak ereksiyonda orta derecede bir zorlanma ve azalma meydana gelebilir ve ilaç tedavisine ihtiyaç duyulabilir.

HASTANIN GİRİŞİMİN ŞEKLİ, ZAMANI, YAN ETKİLERİ, BAŞARI ORANI VE BAŞARIDAN NE KASTEDİLDİĞİ, GİRİŞİM SONRASI İLE İLGİLİ SORULARI :

GİRİŞİMDEN ÖNCE HASTANIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR :
      Ameliyat olacağınız geceden itibaren hiçbir şey yememeli ve içmemelisiniz. Aspirin, coraspin ve türevleri gibi kan sulandırıcı ilaçları 1 hafta önceden kesmelisiniz. Gece size hekiminizce önerilen şekilde bağırsak temizliği yapmalısınız.
GİRİŞİMDEN SONRA HASTANIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR :
 1. 1 ay boyunca idrardan kan ve pıhtı gelmesi doğaldır. Aşırı miktarda olursa doktorunuza başvurmanız önerilir
 2. Sorunların çıkma olasılığını azaltmak için ameliyat sonrasında doktorun önereceği ilaçları, önerilen dozda, önerilen zamanda ve önerilen sürede kullanınız. Kontrol randevularınızı aksatmayınız.
 3. Ameliyat sonucuyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda, öncelikle mutlaka ameliyatı yapan doktora başvurulmalıdır.
HASTANIN SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK OLAN YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ
 1. 2 aylık bir sürede ağır egzerzis ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 2. 6 hafta boyunca dik oturmamalı, namaz kılarken oturmamalı, bisiklet, motorsiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs) binmemelisiniz.
 3. İlk 3 ay cinsel ilişkide bulunmamalısınız, bulunulursa ağrılı ve kanlı meni gelebilir.
 4. Acılı, baharatlı ve tuzlu gıdalardan uzak durulmalıdır.
 5. Günde en az 2 lt sıvı alımına dikkat edilmelidir.
 6. Sigara, doku dolaşımını olumsuz etkileyerek, oluşabilecek tüm sorunların ihtimalini ciddi oranda arttırmaktadır. Mutlak olarak içilmemelidir.

GEREKTİĞİNDE AYNI KONUDA TIBBİ YARDIMA NASIL ULAŞILABİLECEĞİ

      Hastalığınız ile ilgili olarak Prof. Dr. Özcan Atahan’a veya asistanı Yavuz Savaş’a  başvurabilirsiniz. Ayrıca acil durumlarda hastanemiz acil servisine de başvurabilir,  yardım alabilirsiniz.
WeCreativez WhatsApp Support
Sormak istediğiniz her konuda bize danışabilirsiniz...Asistan Yavuz Savaş
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ? Asistan Yavuz Savaş
Call Now Button