KRONİK PROSTATİT Hastalığında Şok Dalga Tedavisi Bilgilendirme ve Onay Formu

    Değerli Hastamız, doktorunuz tarafından size anlatıldığı üzere kronik prostatit tanısı konmuş bulunmaktadır. Kronik prostatit olarak bilinen hastalık tablosu, günümüzde “prostatit sendromu” yada “kronikpelvik ağrı sendromu”  olarak adlandırılmaktadır.  Toplumda kalp veya şeker hastalığı kadar yaygın olup her yüz hastanın dokuzunda görülmektedir. Kronik prostatit hastaların yaşam kalitesini bozan bir hastalıktır. Kronik prostatit geniş bir yaş grubundaki erkekleri etkileyen kronik bir sendromdur. Hastaların çoğu beyaz, iyi eğitimli ve varlıklı kesimdendir. Bununla birlikte düşük gelir grubunda, düşük eğitimlilerde ve işsizlik durumunda belirtiler daha şiddetlidir.  Hastalarda idrar yollarında tıkanıklık, ateş, kas ağrıları, azalmış cinsel istek ve sertleşme sorunu, ağrılı meni gelmesi, bel, penis, göbek altı ve makat civarında ağrılar gibi  değişik belirtiler ortaya çıkar.

Şekil 1 : Prostatta normal ve kronik iltihaplı dokunun şematik görünümü

     Tanı amacıyla hastalardan ön idrar, orta akım idrar, prostat masajı ile alınan prostat salgısı, masaj sonrası alınan idrar ve meni örneği incelenerek mikroskobik inceleme ve kültür yapılmaktadır.
        Enfeksiyona yol açan bakteriler , işeme bozuklukları ,  yüksek basınçlı işemeye bağlı idrarın prostat içine kaçması, enfeksiyon olmaksızın idrarın ve ürat gibi metabolitlerinin prostat kanallarına geçişinin enflamatuar yanıtı ile kronik prostatite sebep olabileceği düşünülmektedir.
      Hastaların %95’i hekime başvurduğunda daha önceden bir çok hastane ve doktor gezmiş olup çoğu uzun süreli antibiyotik kullanmıştır. Hastaların çoğunda sebep bilinmemektedir bu yüzden de tedavisi güçtür. Bu nedenle de birçok hastaya şikayetlere yönelik antibiyotik, ödem ve enflamasyon giderici, prostat kaslarını gevşetici, düzenli prostat masajı gibi  değişik  tedaviler uygulanmaktadır. Tedavide kullanılan  antibiyotiklerden bazıları prostata geçebilmektedir ve uzun süreli vermek gerekir. Tedavi etkili olmazsa destek tedavisi denilen biyofeedback, gevşeme egzersizleri, bisiklete binme, yumuşak yere oturma, psikoterapi gibi çeşitli seçenekler denenir.
       Kronik prostatit tedavisinin güç ve zor olması nedeniyle günümüzde araştırmalar  sorunun tedavisinde yeni tedavi yöntemleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Son yıllarda tedavide düşük yoğunluklu vücut dışından şok dalga tedavisi giderek artan oranda uygulanmaktadır.

Şekil 2 : Düşük yoğunlukta şok dalga tedavisi ile prostatit tedavisi

      Bu nedenle, prostatta kronik enfekte dokular ses dalgaları ile kırılıp bozulmakta,  yeni kan damarları oluşturarak ve kan akımında artışı sağlayarak prostat içerisinde yeni dokular oluşturulmaktadır. Böylece verilen ilaçların dokuya nüfuz etmesi sağlanmakta ve tedavide başarı artmaktadır.
     Şok dalgaları sürekli iletilen ses dalgalarıdır. Storz Dulith ESWT cihazı  herhangi bir cerrahi girişim olmadan  tedavi yapan bir cihazdır. Bu cihaz, tedavi sırasında  prostat içine ve çevresine düşük yoğunluklu akustik ses dalgaları (ultrasona benzeyen) vermektedir.. Bugüne kadar, dünyada binlerce hasta Storz Duolith  cihazı ile tedavi edilmiş bulunmaktadır.
       Şok dalgası uygulanan alanda hücreleri ve büyüme faktörlerini uyararak o bölgede yeni damar ve doku oluşumuna yol açmaktadır. Prostata uygulandığında kan akımını arttırmakta, 1. aydan sonra yeni damarlarve dokular  oluşturmakta etkisini 6.ayda korumakta 2 yıl kadar sürdürmektedir. Hiçbir yan etki ve zararı olmaması büyük bir avantaj olup tedavi tekrarlanabilmektedir. Hastaya en az zarar veren tedavi yöntemidir.
      Kronik prostat sorunu için klasik tedavilerden  fayda görmeyen hastalar için ideal yöntemdir. Kronik prostatit sorunu olan hastalarda şok dalga tedavi yöntemine ek olarak, aşırı acılı ekşili yiyeceklerden kaçınma, soğuktan korunma, kabız kalmama ve düzenli ilişki ile prostat salgısının meni ile birlikte dışarı atılması da önemlidir.
      Tedavi öncesi doktorunuzun verdiği Kronik prostatit semptom indeksinin doldurulması önemli olup tedavi sonrası başarı bu indeksle değerlendirilecektir.

Vücut dışı Şok Dalga Tedavisinin Güvenliği

      Taş kırma cihazlarında kullanılan Yüksek yoğunluklu vücutdışı şok dalgaları uzun yıllardır böbrek ve idrar yollarındaki taşların kırılması için kullanılmaktadır. Ortopedik hastalıklarda ise uzun yıllardır Orta yoğunluklu vücutdışı şok dalga tedavisi kullanılmaktadır. 10 yıldan uzun bir süredir ise Düşük yoğunluklu vücutdışı şok dalgaları kalp hastalıkları tedavisinde, bildirilmiş hiçbir yan etki olmadan  kullanılmaktadır. Düşük yoğunluklu vücutdışı şok dalga tedavisi yapan Storz Duolith cihazı ise ürolojide kronik prostatit dışında  sertleşme problemi, penisde ele gelen sert plakların  tedavisinde de kullanılmaktadır. Bugüne kadar, Storz Duolith  tedavisinde bildirilen hiçbir yan etki olmamıştır. Tedavi sırasında, tedavi bitiminde hemen kaybolan hafif karıncalanma hissi duyabilirsiniz.
      Tedavinin başarısını görmeyi beklediğiniz dönem SON seansınızın bitiminden 2-3 ay  sonradır. 

     Çünkü tedavi bitiminden sonraki bu 4 hafta süresinde yeni damar ve doku oluşumu meydana gelmekte olup verilecek ilaç tedavisinin etkisi daha sonra başlayacaktır. 

      Doktorunuz ilaç tedavinizi düzenleyecektir.
WeCreativez WhatsApp Support
Sormak istediğiniz her konuda bize danışabilirsiniz...Asistan Yavuz Savaş
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ? Asistan Yavuz Savaş
Call Now Button