PERKÜTAN (CİLTTEN GİRİLEREK) KAPALI YÖNTEMLE BÖBREK TAŞ AMELİYATI

Hastanın üreterine (idrarın böbrekten mesaneye taşınmasını sağlayan tüp) kateter konulurak radyoopak ilaç ile böbrek toplayıcı sistemi görüntülenir. Hasta yüzüstü pozisyonda yerleştirildikten sonra (şekil 1) sırt yandan iğne ile böbreğe küçük bir delik açılıp x-ray rehberliğinde yol bulunur ve yol açılır (Şekil 2). Ardından bu yol genişletilir, cillten böbreğe bir kılıf konulur.

perkütan taş ameliyatı

Şekil 1: Ciltten girilerek yapılan böbrek taş ameliyatında yüzüstü yatan hasta pozisyonu.

Şekil 2: Ciltten böbreğin alt polüne ince bir iğne girilerek kılavuz tel üzerinden boru konulması

       Bu yoldan nefroskop adı verilen optik cihazla böbreğe girilerek böbrek içi kontrol edilir. Böbreğin nefroskopla kontrol edilmesi nefroskopi olarak adlandırılır. Böbrek içindeki taşlar veya diğer patolojiler görüntülendikten sonra gerekli tedavi aynı seansta aynı yoldan uygulanır. Eğer taşlar var ve çıkarılmak için çok büyükse laser, pnömatik ve ultrason güç kaynakları kullanılarak taşlar kırılabilir (Şekil 4). Kitle veya tümör varlığında rezeksiyon yapılabilinir. Operasyon sonrasında böbreğe yerleştirilen ve aynı yaradan çıkan kateter (nefrostomi) veya bir ucu böbrekte bir ucu mesanede olan double-j adı verilen bir kateter yerleştirilir. Hastada nefrostomi kateteri varsa operasyondan 2 veya 3 gün sonra nefrostomi çıkarılmadan önce kontrast madde enjeksiyonu ile böbrek röntgen ile değerlendirilir (antegrad pyelografi). Eğer herhangi bir tıkanma yoksa tüp çıkarılır. Dren yerinden birkaç günlük sızıntı oluşabilir sıklıkla kendiliğinden kesilir.

Şekil 3: Ciltten böbrek içine bir yol oluşturulup konulan boru içinden endoskopik aletlerle taşın kırılması

böbrek taşı

Şekil 4: Ciltten böbrek içine bir yol oluşturulup konulan boru içinden endoskopik aletlerle kırılmış taşın dışarı alınması

böbrek filmi

Şekil 5: Sağ böbrekte filmde görülen  taşların ciltten girilerek dışarı alınması

böbrek taşı

Şekil 6: Büyük taşların kırılarak dışarı çıkarılması

BU AMELİYATIN RİSKLERİ

Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler : 
  1.  Kanama kan naklini gerektirebilir.
  2.  Çok nadir olarak şiddetli kanama böbrekte açık araştırma yapılmasını gerektirebilir ve kontrol  edilemeyen kanamalarda böbrek alınması gerekebilir.
  3.  Septisemi (bakterilerin kana karışması ve komaya kadar gidebilen tablo) gelişebilir, antibiyotikler  genellikle bundan korunmak için verilmektedir.
  4.  Çok nadir olarak bağırsaklara zarar verilebilir ve ek cerrahi veya onarım gerekebilir.
  5.  Özellikle üst pol taşlarında plevra da yaralanma (akciğer zarı zedelenmesi ) olabilir, akciğerlerin  şişirilebilmesi için tüp konulması gerekebilir.
  6.  Operasyon sırasında küçük kırılmış taşlar idrar kanallarında tıkanmaya sebep olabilir. Bu durumda  double-j kateter yerleştirilebilir.
  7.  Bu operasyonun amacı taşları bütünüyle temizlemek veya taşı kırmaktır. Eğer taş kırma işlemi  gerçekleşmezse başka bir operasyona ihtiyaç duyularak taş çıkartılabilir.
  8.  Şişmanlarda artan riskle yara enfeksiyonları, göğüs enfeksiyonları, kalp ve akciğer komplikasyonları ve  trombozis olabilir.
  9.  Sigara içenlerde artan riskle yara enfeksiyonları, göğüs enfeksiyonları, kalp ve akciğer komplikasyonları  ve trombozis olabilir.

Başarı oranları ve girişim sonrası ile ilgili soruları : 

         Ameliyatın başarısı taşların tamamen (0.6 cm’den büyük taş parçasının kalmaması) temizlemesi ve mevcut tıkanıklığın giderilmesidir. Taşın büyük olması yada çok sayıda olması başarı şansını düşürmekte ve ESWL, tekrar perkütan cerrahi girişimi veya üretere düşen taşlara üreterorenoskopi uygulanmasını gerektirebilmektedir. Ameliyatın başarı şansı taşın yapısı, sayısı, büyüklüğü ve böbrekteki yerleşim yerine göre değişmekle birlikte %80-98 arasında değişmektedir.
         Ameliyat olacağınız geceden itibaren hiçbirşey yememelisiniz. Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçları 1 hafta önceden kesmelisiniz.
Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar :
         1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız. 2 aylık bir sürede ağır egzerzis ve yük taşımaktan kaçınmalısınız. Önerilen zamanlarda kontrole gelmeli ve hastaneden çıkışta size verilen tedavileri uygulamalısınız. Doble-j kateteriniz varsa önerilen tarihte çıkarılması için başvurmalısınız. 
WeCreativez WhatsApp Support
Sormak istediğiniz her konuda bize danışabilirsiniz...Asistan Yavuz Savaş
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ? Asistan Yavuz Savaş
Call Now Button