HOLEP Ameliyatı Nedir ?

Benign prostat hiperplazisi (prostatın iyi huylu büyümesi) sıklıkla orta yaş üstü erkekleri etkileyen bir durumdur. 60 yaşındaki erkeklerin yarısı ve 85 yaşındaki erkeklerin %90’ı bu durumdan etkilenmektedir. Prostatın iyi huylu büyümesinin cerrahi tedavisinde birçok farklı işlem uygulanmaktadır. Hasta için en uygun yöntemin belirlenmesi, cerrahi sonrası sonuçların en iyi, tedavi sonrası yan etki oranlarının ise en az olmasını sağlayacaktır.
Transüretral prostat rezeksiyonu (kapalı yöntemle prostatın küçük parçalar halinde kesilip dışarı alınması yöntemi), cerrahi tedaviler içinde en sık kullanılan yöntem olarak görülmektedir.
Ürolojide lazerin yaygın olarak kullanılmaya başlaması, prostat cerrahisinde yeni yöntemlerin oluşmasını sağlamıştır. HoLEP yöntemi bu yeni ameliyat yöntemlerinden biridir. HoLEP iyi huylu prostat büyümesinin idrar kanalından girilerek uygulanan kapalı yöntem (endoskopik) bir ameliyat şeklidir. Holmiyum lazer ile yapılan prostatın kapsülden soyularak çıkarılması işlemidir. Son dönemde yapılan çalışmalarla HoLEP’in diğer en az yan etki gösteren cerrahi yöntemlerden daha avantajlı olduğu gösterilmiştir. Bu sebeple popülarite kazanmış ve dünya genelinde sıklıkla tercih edilen bir cerrahi haline gelmeye başlamıştır. Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzu, 80 gr üstü prostatlarda HoLEP veya açık prostatektomiyi önermektedir. HoLEP’in prostat hacmine bakılmaksızın tüm grup hastalarda güvenli ve etkin bir cerrahi olduğunu göstermektedir.
HOLEP ameliyatı nasıl yapılır ?
Bu teknikte , tıkanıklığa sebep olan adenom (prostatın idrar kanalını kapatacak şekilde iyi huylu büyümesi) dokusu ile prostat kapsülü arasındaki planın holmium lazerle kesilmesi ve künt diseksiyonla birbirinden ayrılması prensibine dayanır. Elde tutulan enstrümanla doku direnci hissedilir ve buna göre diseksiyon yapılır.
HoLEP’te enerji kaynağı olarak 100-120 W Holmium: YAG Lazer, 550-µm fiber ile kullanılır. Büyük bir median lob varsa “üç lob “yoksa “iki lob tekniği” ile cerrahi önerilir. Prostatın boyut ve şekline göre uygun HoLEP tekniği tercih edilmelidir. Enükleasyon (büyüyen prostat loblarının mesaneye kesilerek atılması) basamağından sonra kanama kontrolü sağlanarak ameliyatın ikinci basamağı olan morselasyon denilen adeta kıyma makinesi gibi prostatın daha küçük parçalara ayrılarak dışarı alınması işlemine geçilir. Hastaya 3 yollu üretral kateter (sonda) yerleştirilir.
HoLEP ve diğer ameliyatları arasında fark var mıdır ?
HoLEP ve diğer ameliyatlar biribirine benzer teknikler ile uygulanmaktadır. Sadece kulanılan enerji kaynakları farklıdır. Amaç yine aynı şekilde kapalı yöntemle büyüyen prostat dokusunun küçük parçalar halinde kesilip veya buharlaştırılıp ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Bu teknik başlangıçta kanamanın daha az olması, sonda kalış süresinin çok kısa olması kesi izi olmaması gibi avantajlar nedeniyle açık prostata alternatif bir yöntem olarak çıkmış olsa da 30 gramın üzerinde bütün prostatlarda uygulanabilen bir yöntem olarak kılavuzlarda yerini almaktadır.
HoLEP yöntemi kalp pili olan hastalarda da rahatlıkla yapılabilmektedir.
Diğer tedavilere göre Holep’in avantajları :
  • daha az kanama miktarı
  • daha kısa hastanede kalış süresi
  • daha kısa kateterli kalma süresi
  • daha yüksek başarı oranı
  • TUR sendromu gibi yan etkinin olmaması
  • Kan sulandırıcı ilaç alan ve kesilemeyen hastalarda da uygulanması
HoLEP’in dezevantaj olarak TURP’a göre daha uzun sürmesi ve daha pahalı bir yöntem olmasıdır.
HoLEP ameliyatında kanama olur mu ?
Diğer ameliyatlar gibi bu yöntemde kanama daha azdır, küçük atar damarlar lazer enerjisi ile kolaylıkla durdurulabilmektedir.
HoLEP ameliyatından sonra idrar kaçırma olur mu ?
HoLEP iyi bir teknikle yapıldığı taktirde ameliyat sonrası kalıcı bir idrar kaçırma olmaz, bazen %9 oranında geçici olabilir. Ancak aşırı aktif mesane sendromu veya Parkinson, Alzheimer gibi nörolojik bazı hastalıklarınız varsa ameliyat sonrası idrar kaçırmanız olabilir.
HoLEP ameliyatından sonra sertleşme sorunu olur mu ?
Sertleşmeyi sağlayan sinirler prostatın dışında seyrettiği için HoLEP ameliyatı sonrası cinsel fonksiyonlar etkilenmez. Aksine yapılan bir çalışmada cinsel istek ve tatmin açısından anlamlı iyileşme gözlenmiştir. Cinsel olarak aktif prostat hastalarında HoLEP yönteminin seçilmesi akılcı görülmektedir. Sadece diğer ameliyatlarda da olduğu gibi meninin dışarı değil de içeri kaçması %75 oranında görülebilir.
HoLEP ameliyatından sonra idrar sondası kaç gün kalır ?
Hastanın durumuna göre 1 ila 3 gün kalmaktadır.
Kan sulandırıcı kullananlarda HoLEP prostat ameliyatı yapılır mı ?
Evet yapılabilir. Kan sulandırıcı kullanımı muhtemel kanamaya yol açması sebebiyle tüm cerrahilerde risk faktörü olarak kabul edilir. Pıhtı atma riskinin yüksek olduğu durumlarda hastanın aldığı bu tedaviler kesilemez. Lazerle çalışılması kanamayı önlemede başarılıdır. Sadece hastaların hastanede kalış ve mesane yıkama süreleri uzamakta, kan takma ihtiyacı artmaktadır. Yapılan çalışmalarda hiçbir hastada pıhtı atmamış ve yeniden ameliyata gerek kalmamıştır.
WeCreativez WhatsApp Support
Sormak istediğiniz her konuda bize danışabilirsiniz...Asistan Yavuz Savaş
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ? Asistan Yavuz Savaş
Call Now Button