LAPAROSKOPİK SİSTEKTOMİ + ÜRİNER DİVERSİYON AMELİYATI

Cerrahi, mesane tümörü nedeniyle yapılıyorsa erkeklerde mesane, prostat, seminal keseler ve lenf bezleri kadınlarda uterus, overler ve anterior 2/3 vajen duvarı ameliyatla alınmalıdır. Genel anestezi  altında alt karında. 4 veya 5 adet 1 cm.lik kesiden yerleştirilen özel ekipman kullanılarak operasyon gerçekleştirilir  (Şekil 1).

Şekil 1 : Laparoskopik yöntemle mesane kanserinin tedavisi.

Lenf  düğümleri rutin olarak çıkartılır ve mesane ile birlikte kanserin evresinin anlaşılması için patolojik değerlendirmeye gönderilir. Nörojen mesane, enterovezikal veya vezikovajinal fistül veya travma nedeniyle mesane çıkarılmasında ise sadece mesane çıkarılır.
Mesane çıkartıldıktan sonra ince barsaklardan 15-20 cm’lik bir bölüm çıkarılarak  yeni bir mesane oluşturmak için kullanılır. Barsaktan yapılan yeni mesane duruma göre ( hastalığın evresi, hastanın yaşı, genel durumu, ek tedavi ihtiyacı  vs. ) karında göbeğin sağ tarafında cilde ağızlaştırılır (Şekil 2).

Şekil 2 : Mesane kanserinde mesanenin çıkarılmasını takiben bağırsaktan yeni mesane oluşturulması ve cilde ağızlaştırılması

Yeni oluşturulan mesanenin cilde bağlanması istenmiyorsa,  eski mesanenin yerine konarak üretraya tekrar anastomoz yapılır. Eğer yapılan yeni mesane eski mesanenin yerine konarak üriner diversiyon yapılacaksa bu tip diversiyonda hasta normal yoldan işeyebilmektedir (ortotopik üriner diversiyon). Eğer yapılan yeni mesane cilde ağızlaştırılıyorsa ağızlaştırılan yere torba ve kapak sistemi takılarak idrarın istemsizce kendiliğinden mevcut torbaya boşalmasıyla veya kontinan (idrar tutulmasına olanak sağlayan) diversiyon varlığında hastanın günde 4-6 kez ciltteki delikten kendi kendine kateter takarak idrar boşaltılması sağlanmış olacaktır. Operasyon bitiminde yeni mesanenin içine 2 adet, karında mesanenin çıktığı yere de 2 adet dren konulur. Ortotopik mesane yapılması durumunda ise 1 adet üretral kateter de ayrıca yerleştirilir. Vazektomi işlemi rutin olarak yapılır.

BİR AMELİYATIN GENEL RİSKLERİ

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar ( derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

BU AMELİYATIN RİSKLERİ

 • Hastaya kan verilmesini gerektirebilecek kanama gelişebilir. Kanama kontrol edilemeyebilirse veya büyük damarlarda mevcut olan bir pıhtının akciğerlere gitmesi nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı ve hatta ölüm olasılığı düşükte olsa mevcuttur.
 • Ameliyat sırasında rektumda yaralanma ve bu yaralanmanın onarılması için daha fazla cerrahi müdahale. Bu durum ameliyat yarasının daha uzun olmasına, geçici veya kalıcı kolostomi gereksinimine ve hastanede kalış süresinin uzamasına neden olabilir.
 • Ameliyat sonrası barsaklarda tıkanıklık oluşabilir ve ikinci bir operasyon gerekebilir.
 • Ameliyat sonrası böbrekten gelen idrarı taşıyan kanalın barsaktan yapılan yeni mesaneye birleştirildiği yerde tıkanıklık oluşabilir ve ikinci bir operasyon gerekebilir.
 • Ameliyat sonrası böbrekten gelen idrarı taşıyan kanalın barsaktan yapılan yeni mesaneye birleştirildiği yerde açılma ( üriner kaçak ) oluşabilir ve ikinci bir operasyon gerekebilir.
 • Ameliyat sonrası barsaktan yapılan yeni mesanenin cilde ağızlaştırıldığı ( stomada ) veya üretraya tekrar bağlandığı yerde darlık oluşabilir. Stomada içeriye gömülme olabilir ve her iki durumun varlığında da ikinci bir operasyon gerekebilir.
 • Yeni mesane yapılırken barsak segmenti kullanıldığı için ameliyat sonrasında metabolik bozukluklar, vitamin yetmezlikleri, kronik idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşı hastalığı çeşitli derecelerde meydana gelebilir.
 • Ortotopik diversiyon ( barsaktan yapılan yeni mesanenin normal idrar yoluna anastomoz edilmesi ) yapılan hastalarda idrar kaçırma veya yapamama olabilir ve kendi kendine kateter takarak mesaneden idrar boşaltılması gerekebilir.
 • Ameliyat öncesi üç gün barsak temizliği yapıldığından ve operasyon sonrası yine yaklaşık üç gün aç kalan hastaya parenteral tedavi ( damardan besleme ) gerekebilir ve bu tedaviye bağlı bazı komplikasyonlar (tromboflebit,tromboemboli,elektrolit düzensizlikleri v.b.) görülebilir.
 • Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu oluşabilir, ayrıca yarada açılma olabilir ve tekrar yaranın kapatılması için operasyon ve bu operasyonda greft kullanılması gerekebilir.
 • Cerrahiden sonra barsak hareketleri yavaşlayabilir veya tamamen durabilir. Bu barsakta sıvı birikimi sonucu şişkinlik ve kusmaya neden olabilir. Tedavi gerektirebilir.
 • Testislerde şişme ve ağrı olabilir. Tedavisi dinlenmek ve antibiyotik ile yapılır.
 • İdrar yollarında ya da ameliyat yerinde infeksiyon olabilir, antibiyotik ile tedavi edilir.
 • Ameliyatta oluşabilecek sinir hasarı nedeniyle penisin sertleşmesinde zorluk gelişebilir veya hiç sertleşme olmayabilir.
 • Ameliyat sırasında çalışma sahasının oluşturulması için kullanılan CO2 emilmesi ve cilt altında, akciğerlerde ve barsaklarda birikmesi riski vardır. Uygun tedavilerle düzeltilebilir bir durumdur
 • Seminal keseler ve prostatın çıkarılması ve vazektomi uygulanması nedeniyle hastalardan meni gelmeyecektir.
 • Şişman insanlarda yara enfeksiyonu , göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları ve tromboz riski artmıştır.

Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler :

Mesane tümörü varlığında mesanenizde (idrar kesenizde) tümör vardır cerrahi ya bu kanseri tamamen temizlemek ve kanserin tüm vücuda yayılmasını önlemek amacıyla yada böbreklerde neden olduğu şişme, kontrol edilemeyen kanama, büyük damarlara bası veya komşu organlara yaptığı bası nedeniyle kurtarma amaçlı yapılmaktadır. Nörojen mesane, enterovezikal veya vezikovajinal fistül varlığında böbrekleri korumak, idrar kaçırmayı önlemek ve enfeksiyonu kontrol altına almak, travma durumunda ise mesane onarımının mümkün olmadığı ve kanamanın kontrol edilemediği durumlarda mesanenin çıkarılması ve üriner diversiyon yapılması gerekmektedir.

Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir ? :

Mesane tümörü varlığında; idrardaki kanama fazlalaşabilir. Kan nakline ihtiyaç duyulabilir veya acil sistektomi veya perkütan anjioembolizasyona ihtiyaç duyulabilir. Oluşan pıhtılar idrar yolunuzu tıkayabilir ve ek girişim ihtiyacı doğabilir. Kanser mesane dışına yayılabilir. Önce çevresindeki dokuları, daha sonra kan ve lenf yoluyla tüm vücuda yayılabilir ve ölüme neden olabilir. Nörojen mesane, enterovezikal veya vezikovajinal fistül varlığında enfeksiyon gelişebilir, ilaçlar ile kontrol altına alınamayabilir ve böbreklere ve kana karışabilir. Uzun vadede böbreklerin fonksiyon görmemesine yol açabilir. İdrar kaçırma önlenemeyebilir ve buna bağlı komplikasyonlar görülebilir. Travma durumunda kanama kontrol edilemeyebilir ve ölüme yol açabilir.

Nasıl bir tedavi/girişim uygulanacak

 • Aynı operasyon açık cerrahi yöntemle karnın alt kesiminden yapılan 10-15 cm’lik bir kesiyle yapılabilir. Ameliyatın şekli ve olası komplikasyonları laparoskopik yöntemle benzerdir. Laparoskopik girişimlerin hastanede kalış, iyileşme süreleri, ağrı kesiciye ihtiyaç duyma, işe ve günlük yaşama dönme süreleri daha kısa ve kozmetik görünümü daha güzel olmaktadır.
 • Mesane tümörü varlığında seçilmiş hastalarda mesaneyi korumak amacıyla kemoterapi ve/veya radyoterapi ile hastalık kontrol edilmeye çalışılabilir. Kanama için perkütan anjioembolizasyona ihtiyaç duyulabilir.
 • Diğer durumlarda sistektomi son çare tedavi seçeneği olarak uygulanmaktadır
 • Mesane tümörü nedeniyle sistektomi yapılan seçilmiş hastalara operasyondan sonra ışın tedavisi (Radyoterapi) veya kemoterapi uygulaması gerekli olabilir.

Hastanın girişimin şekli, zamanı, yan etkileri, başarı oranı ve başarıdan ne kastedildiği, girişim sonrası ile ilgili soruları

 • Cerrahi girişim genel anestezi altında acil vakalar dışında planlanarak yapılır. Cerrahi öncesi hastalara 3 gün önceden başlayarak barsak temizliği yapılır.
Bu ameliyat için başarı mesanede sınırlı tümör varlığında tümörün tamamen çıkarılması ve idrarın başarılı bir şekilde diversiyonudur. Eğer cerrahi kurtarma maçlı yapılıyorsa tariflenen komplikasyonların ortadan kaldırılması ve idrarın boşaltılmasının sağlanmasıdır. Ameliyatın başarı şansı organ sınırlı tümörlü hastalarda tümörün ortadan kaldırılması amaçlı %60-100’dür. Kurtarma amaçlı cerrahilerde komplikasyonların giderilmesi ve diğer durumlarda %90- 100’e yakındır.
WeCreativez WhatsApp Support
Sormak istediğiniz her konuda bize danışabilirsiniz...Asistan Yavuz Savaş
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ? Asistan Yavuz Savaş
Call Now Button